Bastia Umbra 11-12/10/2008

  AGILITY JUMPING COMBINATA
DEBUTTANTI Classifica Classifica Classifica
1 BREVETTO Classifica Classifica Classifica
2 BREVETTO Classifica Classifica Classifica
3 BREVETTO Classifica Classifica Classifica